Drobná změna turistické trasy u hradu Rotštejn

Upraveno Hana Talli Hlubučková Pátek září 13, 2019

Upozorňujeme na drobnou změnu přístupu do Klokočských skal od hradu Rotštejn. Žlutá značka a jediná cesta vede od hradní věže cca 50 metrů do Rotštejnského dolu a pak uhýbá do prava na skalní hřeben. Celá trasa je o cca 300 metrů delší než bývala. Rovněž upozorňujeme, že v žádném případě není vhodná pro cyklisty a kočárky.

Je třeba si uvědomit, že hrad Rotštejn byl středověkou pevností a i přes  obrovské poničení opevnění kamenolomem  v průběhu devatenáctého století a vandalismem ve století dvacátém,  jsou stopy opevnění z poloviny třináctého století dosud patrné a jiná cesta, než současně vyznačená, na hřeben skal a náhorní plošinu  z nádvoří opravdu nevede.