16. konference Památková péče v občanské společnosti Trosky 2019

Read more

Written by Hana Talli Hlubučková on Pondělí září 30, 2019

Pravidelná konference zaměřená na péči o kulturní dědictví občanskou společností, proměnách krajiny  a na  specifické potřeby, nejen zdravotně, znevýhodněných při poznávání kulturního a přírodního dědictví. Konference se koná pod záštitou Květy Vinklátové, členky rady kraje pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Účast zájemců z řad  veřejnosti na jednotlivých přednáškách je vítána.

XVI. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

PAMÁTKOVÁ PÉČE V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

 TROSKY 2019

18. 10. -20. 10.2 019

Konference se koná pod záštitou Květy Vinklátové,

 členky rady kraje pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Jednotlivé přednášky jsou  přístupné i zájemcům z řad široké veřejnosti.

Program:

Pátek 18.10.   Městská knihovna Antonína Marka, pobočka v nádražní budově, Turnov  

18:30 - Prezentace

19:00 - Slavnostní zahájení

Ocenění nadaných výtvarníků - vítězů patnáctého ročníku soutěže Vezmi žlutou barvičku...

19:45 - Cena Adolfa Heyduka - pan spisovatel a cena pro památky nejvíce přátelské ke zdravotně i jinak znevýhodněným, H.T.Hlubučková, mezinárodní vzdělávací projekt Hugo na cestách

20:00 - Má vlast - cestami proměn - za příběhy domova - ohlédnutí za deseti ročníky národní putovní výstavy a úloze Vyšehradu v našich aktivitách  - Drahomíra Kolmanová, česká komora architektů,  Asociace Entente Florale CZ - Souznění z.s.

Sobota 19.10.  Městská knihovna Antonína Marka, pobočka v nádražní budově, Turnov  

9:30 - Prezentace

10:00 - Úvodní slovo k druhému konferenčnímu dni

10:15 - Obnova tretej hradnej brány hradu Čabraď -Radoslav Tomášik, Združeie Rondel, Bánskobystrický kraj

10:50 - Ako sa (ne)stať archeológom - praktické skúsenosti získané pri realizácii projektu „Archeológia pre deti a ich rodičov“, ktorý sa uskutočnil v roku 2018 na hrade Hrušov –

 Mgr. Stanislava Blahová. Združenie Leustah, Nitra, Nitranský kraj


cca 11:30 - Základní chyby v aplikaci vyhlášky 398/2009 Sb.o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb - praktické ukázky pohybu nevidomých v místě konání konference - Mgr. Lukáš Treml, DiS.


 

13:45 -  exkurze do terénu - Kaple Narození Panny Marie na Prackově - komentovaná prohlídka obnovené kaple Narození Panny Marie a nově vysvěceného zvonu,

 p.Řeháková, p. Radoušová - Spolek přátel prackovké kapličky, z.s.,


 

16:30 - třetí přednáškový blok , Městská knihovna Antonína Marka , pobočka v nádražní budově, Turnov   

Prackov - sopka ve stínu Kozákova - geologické zamyšlení -Doc. RNDr. Václav Ziegler, CSc.

17:15 Cihly v historii stavitelství - malé zamyšlení nad cihlami v dějinách českých staveb - Neoficiální spolek přátel zámku Miroslav

17.30- Hrobka Slavín v proměnách času - Doc. Dr. Ing. Václav Liška, spolek Svatobor Praha

Diskuse

Neformální společenský večer
 

20. 10. 2019  10:00  - exkurze do Muzea v Lomnici nad Popelkou - unikátní pohled do historických krovů, druhá největší sbírka loveckých trofejí v České republice...hodiny s vodotryskem v památníků rodiny Šlechtovy ...,  Mgr. Drahoňovský, ředitel muzea

12:30 - ukončení konference v restauraci Babylon


 

Konání konference finančně podpořil Liberecký kraj.

Mediálním partnerem je portál PROPAMÁTKY