Vítejte u nás

Vážení přátelé, buďte nám vítání na stránkách věnovaných zřícenině gotického hradu Rotštejn.

"Jistě mi dáte za pravdu, že proud řeky času rozmělnil přepevné zdi dávných pyšných panských sídel. Lidská lhostejnost, zloba nebo i nenávist častokráte napomáhaly zubu času v jeho nikdy nekončící destruktivní činnosti. Ale i tok řeky času může přinést několik pomyslných kapek živé vody Omlazujícím elixírem života bývá hlavně čistý a nezištný zájem nemnohých dobrovolníků, kteří se v rámci svých sil a možností snaží obětavě a nezištně pomoci tam, kde je právě nejvíce třeba. K místům, která měla tu sílu oslovit – i po staletích spánku – skupinku zanícených nadšenců, náleží i zříceniny starobylého skalníhohradu  Rotštejn u Turnova... " 

Mgr. Martin Vaistauver 

S pomocí citátu, který nám věnoval hradní pán z Bradlece buťte tedy vítáni. Račte navštívit nejprve hrad na našich stránkách a pak doufáme v setkání přímo u nás - na Rotštejně.

Klokočské skály

Klokočské skály jsou jednou ze čtrnácti jedinečných pískovcových oblastí, nazývaných pro svůj vzhled též skalní města, které nalezneme v Geoparku Český ráj. Svůj název mají od rostliny Klokočí (Staphylea pinnata), která v podobě keřů hojně porůstala celé skalní město od raného středověku až do poloviny 19. století.

Mehr …

Warnung für Besucher

Parkování v okolí Klokočských skal a hradu Rotštejn

Vážení návštěvnící, prosím  při návštěvě hradu Rotštejn a Klokočských skal, parkujte prosím na doporučených místech k parkování, viz níže na této stránce. Neparkujte prosím  na loukách, pastvinách a …

Mehr …

V případě deště či mrholení je zavřeno !

Vážení návštěvníci,  v  případě deštivého počasí a častých přeháněk je hrad uzavřen z důvodů bezpečnosti,  bez ohledu na otevírací dobu.   Po ustání deště musí být zavřeno ještě 4 hodiny. Děkujeme za …

Mehr …

Organizování akcí v areálu kulturní památky - hrad Rotštejn

Vážení pedagogičtí pracovníci, vážení organizátoři zájezdů, táborů a podobných akcí. Pokud plánujete jakoukoliv akci v areálu kulturní památky hradu Rotštejn (ppč 485.486, k.ú  Bělá u Turnova)je …

Mehr …

Einladungen

Pohádková noc na hradě Rotštejn 9.9.2023

První sobotu školního roku,  9.9 .  nás  čeká Pohádková noc na hradě Rotštejn   aneb pojďte s námi za pohádkou …začátek v 17:00 – Zpíváme si pro radost a opékáme laskominy ze zásob ctěného návštěvnic…

Mehr …

Sváteční setkání v Bělé - požehnání obnovené zvoničky

Vážení přátelé, zveme vás na slavnostní setkání v Bělé. Sejdeme se v sobotu 9.9 v 10:30 u  Domu s pečovatelskou službou, kde bude slavnostně posvěcen zvon a požehnána nová zvonička . Mši celebruje P. …

Mehr …

Čarování s Nitkou 9.8.-3.9.

Čarování s Nitkou  – výstava a ukázky prací zaměřené na řemesla spojená s výrobou a zdobením oděvů je připravena od  7.8. do 3.9.  Pro děti je připravena stejnojmenná hra. carovani-s-nitkou-…

Mehr …