Vítejte u nás

Vážení přátelé, buďte nám vítání na stránkách věnovaných zřícenině gotického hradu Rotštejn.

"Jistě mi dáte za pravdu, že proud řeky času rozmělnil přepevné zdi dávných pyšných panských sídel. Lidská lhostejnost, zloba nebo i nenávist častokráte napomáhaly zubu času v jeho nikdy nekončící destruktivní činnosti. Ale i tok řeky času může přinést několik pomyslných kapek živé vody Omlazujícím elixírem života bývá hlavně čistý a nezištný zájem nemnohých dobrovolníků, kteří se v rámci svých sil a možností snaží obětavě a nezištně pomoci tam, kde je právě nejvíce třeba. K místům, která měla tu sílu oslovit – i po staletích spánku – skupinku zanícených nadšenců, náleží i zříceniny starobylého skalníhohradu  Rotštejn u Turnova... " 

Mgr. Martin Vaistauver 

S pomocí citátu, který nám věnoval hradní pán z Bradlece buťte tedy vítáni. Račte navštívit nejprve hrad na našich stránkách a pak doufáme v setkání přímo u nás - na Rotštejně.

Klokočské skály

Klokočské skály jsou jednou ze čtrnácti jedinečných pískovcových oblastí, nazývaných pro svůj vzhled též skalní města, které nalezneme v Geoparku Český ráj. Svůj název mají od rostliny Klokočí (Staphylea pinnata), která v podobě keřů hojně porůstala celé skalní město od raného středověku až do poloviny 19. století.

Mehr …

Warnung für Besucher

V případě deště či mrholení je zavřeno !

Vážení návštěvníci,  v  případě deštivého počasí a častých přeháněk je hrad uzavřen z důvodů bezpečnosti,  bez ohledu na otevírací dobu.   Po ustání deště musí být zavřeno ještě 4 hodiny. Děkujeme za …

Mehr …

Organizování akcí v areálu kulturní památky - hrad Rotštejn

Vážení pedagogičtí pracovníci, vážení organizátoři zájezdů, táborů a podobných akcí. Pokud plánujete jakoukoliv akci v areálu kulturní památky hradu Rotštejn (ppč 485.486, k.ú  Bělá u Turnova)je …

Mehr …

Návrat zvonu na Dubecko 17.9.2022 v 10:00

Návrat zvonu na Dubecko.  Návrat zvonu si v roce 2012 při začátku oprav přáli  nejstarší sousedé z Loktuše, Kvítkovic, Podloktuší a Dol. Po deseti letech se našemu  spolku podařilo slib dabý těmto …

Mehr …

Einladungen

Čarování s nitkou

Od 15.8. do 25.9. v řádné otevírací době hradu je pro vás připravena minivýstava o zdobných technikách oděvů v časech minulých. Nejen na  děti čeká průvodkyně Nitka, která  vysvětllí  co je …

Mehr …

Pohádková noc na Rotštejně 3.9.2022

O prvním zářijovém víkendu  3.9. Vás zveme na tradiční pohádkovou noc na Rotštejně  aneb Pojďte s námi za pohádkou ... začátek v 17:00 –  pokud to půjde,opékáme buřtíky a jiné laskominy z vlastních …

Mehr …

XXV.ŠEMÍŘSKÉ LOUČENÍ S LÉTEM 20.-21.8.2022

20.-21.8. je připraveno 25.Šermířské loučení s létem. Bohoslužba ku poctě svatého Václava proběhne v sobotu 20.8. od 10 hod u Božích muk na Fialníku, následovat bude průvod pod korouhví …

Mehr …