PR Klokočské skály

Tichá stezka Klokočskými skalami, stezka nevídaná

V přírodní rezervaci Klokočské skály můžete  jako volnočasovou aktivitu využít i procházku po Tiché stezce Klokočskými skalami, stezce nevídané. Tato stezka navazuje na projekt  Tichý hrad Rotštejn, hrad nevídaný - tedy umožňujeme  plnohodnotnou návštěvu kulturní památky hradu Rotštejn a na něj navazujícího  skalního města  i lidem se smyslovým postižením. STEZKA NENÍ VHODNÁ PRO OSOBY S POHYBOVÝM POSTIŽENÍM  A RODINY S KOČÁRKY.

Osoby nevidomé a slabozraké potřeují vzhledem k náročnosti terénu doprovod.

Mehr …

Geschrieben von Hana Talli Hlubučková am Pátek ledna 15, 2021

Tichá stezka Klokočskými skalami, stezka nevídaná

V přírodní rezervaci Klokočské skály můžete  jako volnočasovou aktivitu využít i procházku po Tiché stezce Klokočskými skalami, stezce nevídané. Tato stezka navazuje na projekt  Tichý hrad Rotštejn, hrad nevídaný - tedy umožňujeme  plnohodnotnou návštěvu kulturní památky hradu Rotštejn a na něj navazujícího  skalního města  i lidem se smyslovým postižením. STEZKA NENÍ VHODNÁ PRO OSOBY S POHYBOVÝM POSTIŽENÍM  A RODINY S KOČÁRKY.

Osoby nevidomé a slabozraké potřeují vzhledem k náročnosti terénu doprovod.

Mehr …

Geschrieben von Hana Talli Hlubučková am Pátek ledna 15, 2021

Jeskyně Klokočských skal

Ve skalních stěnách Klokočských skal jsou patrné četné formy zvětrávání a odnosu hrubozrnných pískovců, a to hlavně vodou a větrem. Právě tyto procesy podmínily také vznik zhruba 300 jeskyní, a to zástupců všech základních typů: puklinových, rozsedlinových, suťových, jeskynních výklenků a jeskyní vrstevních.

Mehr …

Geschrieben von webmaster am Úterý března 19, 2019

Klokočské skály

Klokočské skály jsou jednou ze čtrnácti jedinečných pískovcových oblastí, nazývaných pro svůj vzhled též skalní města, které nalezneme v Geoparku Český ráj. Svůj název mají od rostliny Klokočí (Staphylea pinnata), která v podobě keřů hojně porůstala celé skalní město od raného středověku až do poloviny 19. století.

Mehr …

Geschrieben von webmaster am Úterý března 19, 2019

Klokočské skály

Klokočské skály jsou jednou ze čtrnácti jedinečných pískovcových oblastí, nazývaných pro svůj vzhled též skalní města, které nalezneme v Geoparku Český ráj. Svůj název mají od rostliny Klokočí (Staphylea pinnata), která v podobě keřů hojně porůstala celé skalní město od raného středověku až do poloviny 19. století.

Mehr …

Geschrieben von webmaster am Úterý března 19, 2019

Pro návštěvníky

Přírodní rezervace Klokočské skály je pro návštěvníky zpřístupněna žlutě a červeně značenou turistickou trasou. Prosíme ctěné návštěvnictvo,aby se, s ohledem na  nezbytnou ochranu lesa drželo značených turistických stezek,případně trasyy stezek naučných.

Mehr …

Geschrieben von webmaster am Úterý března 19, 2019