16. ročník souteže Vezmi žlutou barvičku...

Read more

Written by Hana Talli Hlubučková on Sobota září 18, 2021

16. ročník mezinárodní soutěže Vemzi žlutou barvičku ....

Mezinárodní vzdělávací projekt Hugo na cestách ve spolupráci s Českým rájem-globálním geoparkem UNESCO, Ochranou Klokočských, z.s. a Občianské združenie Apponiana, Památková komora České republiky, vyhlašují<br>
XVI.ročník mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku, maluj třeba věžičku… na téma : Knížky, knihy, knihovny, pergameny papyrusy aneb jak psali naši předkové ...<br><br>

Výtvarná část:<br>
Kategorie:<br>
1)- Školkáčci - děti do 6 let<br>
2)- Minižáci - První stupeň ZŠ<br>
3)- Žáci - Druhý stupeň ZŠ a nižší třídy víceletých gymnázií<br>
4)- Dorost – od 15. do 19.let<br><br>
Výtvarné techniky: Malba, kresba, perokresba, koláž, suchá jehla apod.<br>
Maximální velkost výtvarných děl A3.<br>
Hotová díla je nutno označit na zadní straně: tématem, jménem a příjmením autora, adresou trvalého bydliště či školy, důležité je napsat i věk autora či autorky dílka.<br><br>

Práce je možno odevzdat přímo na hradě Rotštejn v Klokočských skalách
nebo zaslat poštou

do10.10. 2021 na adresu:<br>
OKS z. s,<br>
Zelená cesta 1704,<br>
TURNOV 511 01<br><br>

Literární část:<br>
Kategorie:<br>
1)- Žáci 5 – 9. tříd + žáci nižší třídy víceletých gymnázií<br>
2)- Dorost – od 15. do 19. let<br>
Literární útvar: próza, fejeton, povídka, vypravování, líčení, poezie. Maximální rozsah práce: 5 stran (psáno na PC nebo strojopisu) formátu A4.<br>v

Hotové práce s uvedením čísla tématu, jména, příjmení, věku autora a adresy školy, spolku a pod. či trvalého bydliště zašlete do 30. 9. 2021 na adresu:<br>
OKS z. s., Zelená cesta 1704, TURNOV 511 01.<br><br> Nejlepší práce budou vyhodnoceny v rámci XVIII. mezinárodní konference Památková péče v občanské společnosti Trosky 2021.<br><br>

Mediálním partnerem soutěže je portál PROPAMÁTKY.

Název
Název
dokumenty/242403926-1285457575250504-4275313925111259687-n Stáhnout