16. ročník souteže Vezmi žlutou barvičku...

Více

Upraveno Hana Talli Hlubučková Sobota září 18, 2021

16. ročník mezinárodní soutěže Vemzi žlutou barvičku ....

Mezinárodní vzdělávací projekt Hugo na cestách ve spolupráci s Českým rájem-globálním geoparkem UNESCO, Ochranou Klokočských, z.s. a Občianské združenie Apponiana, Památková komora České republiky, vyhlašují<br>
XVI.ročník mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku, maluj třeba věžičku… na téma : Knížky, knihy, knihovny, pergameny papyrusy aneb jak psali naši předkové ...<br><br>

Výtvarná část:<br>
Kategorie:<br>
1)- Školkáčci - děti do 6 let<br>
2)- Minižáci - První stupeň ZŠ<br>
3)- Žáci - Druhý stupeň ZŠ a nižší třídy víceletých gymnázií<br>
4)- Dorost – od 15. do 19.let<br><br>
Výtvarné techniky: Malba, kresba, perokresba, koláž, suchá jehla apod.<br>
Maximální velkost výtvarných děl A3.<br>
Hotová díla je nutno označit na zadní straně: tématem, jménem a příjmením autora, adresou trvalého bydliště či školy, důležité je napsat i věk autora či autorky dílka.<br><br>

Práce je možno odevzdat přímo na hradě Rotštejn v Klokočských skalách
nebo zaslat poštou

do10.10. 2021 na adresu:<br>
OKS z. s,<br>
Zelená cesta 1704,<br>
TURNOV 511 01<br><br>

Literární část:<br>
Kategorie:<br>
1)- Žáci 5 – 9. tříd + žáci nižší třídy víceletých gymnázií<br>
2)- Dorost – od 15. do 19. let<br>
Literární útvar: próza, fejeton, povídka, vypravování, líčení, poezie. Maximální rozsah práce: 5 stran (psáno na PC nebo strojopisu) formátu A4.<br>v

Hotové práce s uvedením čísla tématu, jména, příjmení, věku autora a adresy školy, spolku a pod. či trvalého bydliště zašlete do 30. 9. 2021 na adresu:<br>
OKS z. s., Zelená cesta 1704, TURNOV 511 01.<br><br> Nejlepší práce budou vyhodnoceny v rámci XVIII. mezinárodní konference Památková péče v občanské společnosti Trosky 2021.<br><br>

Mediálním partnerem soutěže je portál PROPAMÁTKY.

Název
Název
dokumenty/242403926-1285457575250504-4275313925111259687-n Stáhnout