Kaple svatého Jana Nepomuckého na Dubecku

Na základě dohody obce Mírová pod Kozákovem a spolku Ochrana Klokočských skal, spolek dlouhodobě pečuje o Kapli svatého Jana Nepomuckého na Dubecku.

Historie: Osada Dubecko se pak v písemných pramenech připomíná co majetek pánů z Rotštejna, a součást Panství Rotštejnského  již v roce 1312, následne 1318 a dále v roce1403.

Kaple  zasvěcená svatému Janovi Nepomuckému byla postavena donací čtyř místních sedláků - Jana Staňka, Jana Hataše z Dubecka, Václava Hataše a Jana Janků  a vysvěcena v roce 1841.

V interiéru je kamenný oltář s kartuší se zlaceným frakturním nápisem Orodug za nás, / Swatý Jene / Nepomucky., se  sochou sv. Jana Nepomuckého s nakročenou nohou. Po boku světce postavy klečících anděůl,kteří drží v rukách  rohy hojnosti. 

  Sama kaple tojí v místě bývalé selské usedlosti, na historické návsi osady Dubecko.  Jde o   kapli  na obdelníhovém půdorysu zhotovenou z pískovcových štuk, krytou střechou s břidlicovou krytinou . Střeha je  dělena římsou.

Jedná se o nejvýznamnější dílo lidového sochaře Jana Zemana ze  Žernova v našem kraji. Od roku 1841 do druhé světové války byl součástí kaple malý zvonek. 

 V pravo od kaple, za loukou cca 30 metrů je pozůstek staré úvozové cesty.

 Opravy kaple historické : V roce 1941-1944 prošla kaple opravou střechy a drobnou opravou interiéru. Následně byla drobně opravována v sedmdesátých a osmdesátých  letech dvacátého století. 

Restaurování kaple: Kaple sama byla  kompletně restaurována v letech 2012 -20019  a to včetně oltáře a v červnu 2019 slavnostně vysvěcena. Na restaurovíní kaple finančně přispěli: Krajský úřad Libereckého kraje, Ministerstvo kultury ČR, Obec Mírová pod Kozákovem, Nadace Občanského Fóra a zapsaný spolek Ochrana Klokočských skal, který inicioval veřejnou sbírku na záchranu kaple, a o kapličku se  na základě dohody s obcí Mírová pod Kozákovem stará.

Otevření kaple: Do kaple je možno nahlédnout okénky ve dvěřích kaple od počátku března do počátku listopadu. V zimních měsících musí být okénka uzavřena z důvodu ochrany oltáře a vnitřní výmalby. 

Bohoslužba a další slavnosti:V polovině června se u kaple koná "Setkání pod lipou" spojené s bohoslužbou a koncertem. 

V případě zájmu o křes, svatební obřad, obnovu manželského slibu a pod. u kaple na Dubecku, volejte prosím na tel:00420 721195471

Návrat zvonu na Dubecko. Návrat zvonu si v roce 2012 při začátku oprav přáli  nejstarší sousedé z Loktuše, Kvítkovic, Podloktuší a Dol. Po deseti letech se našemu  spolku podařilo slib dabý těmto sousedům splnit. 17. září 2022 bude slavnostně vysvěcen a zavěšen na věž  opětovně zvonek "Svatá Paní Zdislava." U zvonku je, vzhledem k mimořádné historické hodnotě kaple zachováno ruční zvonění.  Sváteční bohoslužba začne v 10:00.  Mši celebruje P. Tomasz Dziedzic.Zpěvem doprovodí chlapecký pěvecký sbor IUVENTUS, GAUDE! z Jablonce nad Nisou pod vedením Mgr. Tomáše Pospíšila.

 

 Kříž : V roce 2005 přibyla ke kapli replika prevenného kříže s plastikou Krista, který sem byl přenesen ze Zdenčiny skály. Originální kříž zničili vandalové, plastiku Krista na své náklady nechal opravit spolek Ochrana Klokočských skal , ten nechal  také zhotovit  repliku kříže u  tesařského mistra Miroslava Hlubučka ml, z Dol. Kříž ze z důvodů těžko vysvětlitelných nesměl  navrátit na Zdenčinu skálu a tak byl přenesen sem, na základě dohody spolku a obce.   Kříž v červnu 2005 během slavnostního posvěcení darovali členové spolku obci.

Kaplička je kulturní památkou ve smyslu zákona 20/1987Sb. v platném znění.