XV. ročník mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku, maluj třeba věžičku…

Mehr …

Geschrieben von Hana Talli Hlubučková am Středa ledna 22, 2020

Mezinárodní vzdělávací projekt Hugo na cestách ve spolupráci s Českým rájem-globálním geoparkem UNESCO ,Ochranou Klokočských, z.s. a

Občianské združenie Apponiana , Památková komora České republiky, vyhlašují

XIV..ročník mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku, maluj třeba věžičku… na téma : Kdo postavil náš hrad? Kdo postavil můj dům aneb stavební řemesla našich předků.

Výtvarná část:

Kategorie:

1)- Školkáčci - děti do 6 let

2)- Minižáci - První stupeň ZŠ

3)- Žáci - Druhý stupeň ZŠ a nižší třídy víceletých gymnázií

4)- Dorost – od 15. do 19.let

Výtvarné techniky: Malba, kresba, perokresba, koláž, suchá jehla apod.

Maximální velkost výtvarných děl A3. Hotová díla je nutno označit na zadní straně: tématem, jménem a příjmením autora, adresou trvalého bydliště či školy, důležité je napsat i věk autora či autorky dílka.

Práce je možno odevzdat přímo na hradě Rotštejn v Klokočských skalách nebo zaslat poštou

do 30. 9. 2020 na adresu: OKS z. s,

Zelená cesta 1704,

TURNOV 511 01

Literární část:

Kategorie:

Žáci 5 – 9. tříd + žáci nižší třídy víceletých gymnázií

dorost – od 15. do 19. let

Literární útvar: próza: fejeton, povídka, vypravování, líčení, poezie. Maximální rozsah práce: 5 stran (psáno na PC nebo strojopisu) formátu A4.

Hotové práce s uvedením čísla tématu, jména, příjmení, věku autora a adresy školy, spolku a pod. či trvalého bydliště zašlete do 30. 9. 2020 na adresu: OKS z. s., Zelená cesta 1704, TURNOV 511 01. Nejlepší práce budou vyhodnoceny v rámci XVII. mezinárodní konference Památková péče v občanské společnosti Trosky 2020 .

Hana Talli Hlubučková koordinátor konference

Výtvarná část:

Kategorie:

1)- Školkáčci - děti do 6 let

2)- Minižáci - První stupeň ZŠ

3)- Žáci - Druhý stupeň ZŠ a nižší třídy víceletých gymnázií

4)- Dorost – od 15. do 19.let

Výtvarné techniky: Malba, kresba, perokresba, koláž, suchá jehla apod.

Maximální velkost výtvarných děl A3. Hotová díla je nutno označit na zadní straně: tématem, jménem a příjmením autora, adresou trvalého bydliště či školy, důležité je napsat i věk autora či autorky dílka.

Práce je možno odevzdat přímo na hradě Rotštejn v Klokočských skalách nebo zaslat poštou

do 30. 9. 2020 na adresu: OKS z. s,

Zelená cesta 1704,

TURNOV 511 01

Literární část:

Kategorie:

Žáci 5 – 9. tříd + žáci nižší třídy víceletých gymnázií

dorost – od 15. do 19. let

Literární útvar: próza: fejeton, povídka, vypravování, líčení, poezie. Maximální rozsah práce: 5 stran (psáno na PC nebo strojopisu) formátu A4.

Hotové práce s uvedením čísla tématu, jména, příjmení, věku autora a adresy školy, spolku a pod. či trvalého bydliště zašlete do 30. 9. 2020 na adresu: OKS z. s., Zelená cesta 1704, TURNOV 511 01. Nejlepší práce budou vyhodnoceny v rámci XVII. mezinárodní konference Památková péče v občanské společnosti Trosky 2020 .

Hana Talli Hlubučková koordinátor konference