PR Klokočské skály

Tichá stezka Klokočskými skalami, stezka nevídaná

V přírodní rezervaci Klokočské skály můžete  jako volnočasovou aktivitu využít i procházku po Tiché stezce Klokočskými skalami, stezce nevídané. Tato stezka navazuje na projekt  Tichý hrad Rotštejn, hrad nevídaný - tedy umožňujeme  plnohodnotnou návštěvu kulturní památky hradu Rotštejn a na něj navazujícího  skalního města  i lidem se smyslovým postižením. STEZKA NENÍ VHODNÁ PRO OSOBY S POHYBOVÝM POSTIŽENÍM  A RODINY S KOČÁRKY.

Osoby nevidomé a slabozraké potřeují vzhledem k náročnosti terénu doprovod.

Více

Upraveno Hana Talli Hlubučková Pátek ledna 15, 2021

Tichá stezka Klokočskými skalami, stezka nevídaná

V přírodní rezervaci Klokočské skály můžete  jako volnočasovou aktivitu využít i procházku po Tiché stezce Klokočskými skalami, stezce nevídané. Tato stezka navazuje na projekt  Tichý hrad Rotštejn, hrad nevídaný - tedy umožňujeme  plnohodnotnou návštěvu kulturní památky hradu Rotštejn a na něj navazujícího  skalního města  i lidem se smyslovým postižením. STEZKA NENÍ VHODNÁ PRO OSOBY S POHYBOVÝM POSTIŽENÍM  A RODINY S KOČÁRKY.

Osoby nevidomé a slabozraké potřeují vzhledem k náročnosti terénu doprovod.

Více

Upraveno Hana Talli Hlubučková Pátek ledna 15, 2021

Jeskyně Klokočských skal

Ve skalních stěnách Klokočských skal jsou patrné četné formy zvětrávání a odnosu hrubozrnných pískovců, a to hlavně vodou a větrem. Právě tyto procesy podmínily také vznik zhruba 300 jeskyní, a to zástupců všech základních typů: puklinových, rozsedlinových, suťových, jeskynních výklenků a jeskyní vrstevních.

Více

Upraveno webmaster Úterý března 19, 2019

Klokočské skály

Klokočské skály jsou jednou ze čtrnácti jedinečných pískovcových oblastí, nazývaných pro svůj vzhled též skalní města, které nalezneme v Geoparku Český ráj. Svůj název mají od rostliny Klokočí (Staphylea pinnata), která v podobě keřů hojně porůstala celé skalní město od raného středověku až do poloviny 19. století.

Více

Upraveno webmaster Úterý března 19, 2019

Klokočské skály

Klokočské skály jsou jednou ze čtrnácti jedinečných pískovcových oblastí, nazývaných pro svůj vzhled též skalní města, které nalezneme v Geoparku Český ráj. Svůj název mají od rostliny Klokočí (Staphylea pinnata), která v podobě keřů hojně porůstala celé skalní město od raného středověku až do poloviny 19. století.

Více

Upraveno webmaster Úterý března 19, 2019

Pro návštěvníky

Přírodní rezervace Klokočské skály je pro návštěvníky zpřístupněna žlutě a červeně značenou turistickou trasou. Prosíme ctěné návštěvnictvo,aby se, s ohledem na  nezbytnou ochranu lesa drželo značených turistických stezek,případně trasyy stezek naučných.

Více

Upraveno webmaster Úterý března 19, 2019