Podpořte nás

Upraveno webmaster Pondělí ledna 20, 2020

Vážení přátelé, pokud chcete pomoci našemu spolku na hradě, ve skalách, či při jiné činnosti můžete si vybrat z následujících možností:

1) Navštívit hrad Rotštejn 

2)  Zapojit se jako dobrovolníci. Tedy přijít na jakoukoliv brigádu jejichž datumy a místa setkání jsou zveřejňovány na webových stránkách a oficiálním faceboovém profilu hradu. 

3) Věnovat spolku hmotný dar. Například materiál nezbytný na opravy hradu Rotštejn, sakrálních památek či praktickou ochranu přírody nebo ceny pro děti za účast v mezinárodních soutěžích... Konzultujte prosím své dary na emailu: hrad.rotstejn@seznam.cz

4) Věnovat organizaci finanční dar na činnost. Číslo účtu: 483506574 / 5500 Do poznámky napište prosím: Dar na činnost spolku

Poskytnutý dar organizaci je ve smyslu zákona o dani z příjmu "správným darem", tzn. dárce si může o jeho hodnotu snížit základ daně z příjmu (fyzické osoby podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmu; právnické osoby podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu). Potvrzení o přijetí daru čí dárcovskou smlouvu na požádání zašleme.

Poskytnuté dary řádně evidujeme, účtujeme a vždy využíváme v souladu s deklarovaným účelem, posláním a cílem spolku dle stanov.

Hlavní činností ani posláním našeho spolku není politická aktivita.
Výroční zprávy včetně finanční uzávěrky jsou k dispozici na www.hradrotstejn.info  a sbírku listin včetně stanov, účetních uzávěrek atd. najdete na www.justice.cz

Děkujeme.