Pro návštěvníky

Upraveno webmaster Úterý března 19, 2019

Přírodní rezervace Klokočské skály je pro návštěvníky zpřístupněna žlutě a červeně značenou turistickou trasou. Prosíme ctěné návštěvnictvo,aby se, s ohledem na  nezbytnou ochranu lesa drželo značených turistických stezek,případně trasyy stezek naučných.

Zároveň upozorňujeme cyklisty a koloběžkáře  že po celé délce žlutě značené stezky od osady Rotštejn po Hrachovice platí, že se jedná o stezku pouze pro pěší.  Schůdnost s kočárkem je velmi na pováženou,  a pouze pro fyzicky značně zdatné rodiče.(2,5km přenášení mezi pískovcovými skalami po schodech). Díky velké naučné stezce,která  zároveň stezkou nevídanou(pro nevidomé  slabozraké) a stezkou neslýchanou(pro neslyšící a sluchově postižené) je v této oblasti zvýšený pohyb osob se smyslovým postižením. Prosíme,chovejte se ohleduplně.