Tichá stezka Klokočskými skalami, stezka nevídaná

Upraveno Hana Talli Hlubučková Pátek ledna 15, 2021

V přírodní rezervaci Klokočské skály můžete  jako volnočasovou aktivitu využít i procházku po Tiché stezce Klokočskými skalami, stezce nevídané. Tato stezka navazuje na projekt  Tichý hrad Rotštejn, hrad nevídaný - tedy umožňujeme  plnohodnotnou návštěvu kulturní památky hradu Rotštejn a na něj navazujícího  skalního města  i lidem se smyslovým postižením. STEZKA NENÍ VHODNÁ PRO OSOBY S POHYBOVÝM POSTIŽENÍM  A RODINY S KOČÁRKY.

Osoby nevidomé a slabozraké potřeují vzhledem k náročnosti terénu doprovod.

Stezka umožńuje osobám nevidomým a slabozrakým  orientaci a získání informací  za pomoci tabulek v Braillově písmu, čase ji doplní ještě pozitivně hmatové reliéfy a  orientační plánky.

Osoby se sluchovým postižením a neslyšící mají možnost sejmout QR kód na své komunikační zařízení a seznámit se s obsahem naučné tabule v Českém znakovém jazyce.

Trasa  stezky je vhodná na celodenní výlet,  a nebo dva výlety půldenní.

 Celá trasa stezky měří 9km. Je potřeba počítat s četnými schodišti a složitým skalním terénem.

 Vzhledem k tomu, že trasa vede přírodní rezervací, spoléhejte na turistické značky, případně papírovou mapu. Na cca 80 procentech skalního města není signál mobilní operátorů. Není vhodné si trasu zkracovat po neznačených stezkách.

Možná trasa celodenního výletu  (viz mapa)   Z autobusové zastávky Loktuše na Špici nebo Vesec pod Kozákovem  (1) se vydáte na hrad Rotštejn. (2)  Můžete si prohlédnout hrad a zpestřit si prohlídku hrou Kočkováni s kočkou Klokočkou. Je to i dobré místo na svačinu, případně opečení buřtů.  Po žluté značce se vydáte dál vyhlídkami skalního města na Klokočské Průchody, kde je druhý panel stezky (3). Dál pokračujte po červené stezce Betlémskými skalami až na vyhlídku Zdenčina skála. (4) Cestou minete panely s popisem místních zajímavosti. Od Zdenčiny skal, kde je třetí panel Tiché stezky Klokočskými skalami, stezky nevídané, se vrátíte čas 500 metru zpět na červenou značku a dojdete k osadě Záholice. Tam je turistické odpočívadlo (5) a vhodné místo na  svačinu. Poté vystoupáte po místní asfaltové komunikaci s minimálním provozem až do osady Rozumov (6), jde se napojíte na žlutě značenou trasu (7) k jeskyni Postojné. ( 8) Tam je čtvrtý panel naučné stezky. Pozor, část jeskyně zahrazena páskou, sídlí tam letní kolonie netopýrů. Doporučte prosím dětem,  ať si vezmou baterky a rozhodně neruší netopýry.  Dál vás žlutá značka vede až na rozcestí u Studánky. Studánka je cca 20 metrů v levo (9). Panel naučné stezky pak dále po žluté v pravo (10). Po té, co opustíte skalní město, máte možnost dojít po žluté do Turnova, nebo po místní komunikaci na autobusovou  zastávku Mírová pod Kozákovem  - Mimoň.

Přejeme pěkné putování 

Putování po stezce během roku 2021 doplní pracovní listy pro 1. a 2. stupeň ZŠ a pro sluchově postižené nebo neslyšící žáky  s doprovodem ( zatím jsou k vyzvednutí na pokladně hradu Rotštejnv řádné otevírací době památky)

Za Tichou stezku Klokočskými skalami, stezku nevídanou obdržel spolek Ochrana Klokočských skal od veřejnosti Cenu Adolfa Heyduka  za rok 2018. Cena je určena pro geologickou lokalitu nejvíce přátelskou ke zdravotně znevýhodněným.

2) Hrad Rotštejn:  https://youtu.be/TgtQ-Sm3Vk8

3) Prochoda/Klokočské průchody: https://youtu.be/pT2W7_8jam4

4) Betlémské skály: https://youtu.be/uQWiQLV9MCo

8) Jeskyně  Klokočských skal: https://youtu.be/xdhwCJF0x0o

10) Zelený důl:  https://youtu.be/aiR-GhQ8RUM