Stezka nevídaná Klokočskými skalami, máme vybráno

Více

Upraveno webmaster Středa srpna 29, 2018

Vážení přátelé a příznivci,

děkujeme všem, kteří přispěli na veřejnou sbírku Nadace ČSOB pomáhá regionům. Složili jste se na realizaci projektu částkou 14 800Kč, ČSOB přidá 40 000Kč. Celkem tedy na realizaci Tiché naučné stezky máme 54 800Kč.
V tuto chvíli probíhá aktualizace textů a obrazového materiálu(není hrazeno ze sbírky, následovat budou překlady do německého a anglického jazyka (není hrazeno z této sbírky), následovat bude návštěva překladatelů do českého znakového jazyka v terénu, překlad textů, výroba tabulí,instalace v terénu. Slavnostní otevření Tiché stezky proběhne v sobotu 9.6.2018.
Ještě jednou děkujeme.

http://www.csobpomaharegionum.cz/projekty/liberecky/2016736/ticha-stezka-klokocskymi-skalami?amount=100&_fid=2okw