XIV.konference Památková péče v občanské společnosti TROSKY 2017

Více

Upraveno webmaster Úterý října 10, 2017

Pravidelná konference zaměřená napéči o kulturní dědictví, spolupráci NNO, státní správy, samosprávy, vysokých škol a dalších subjektů.
Jednotlivé přednášky jsou přístupné zájemcům z řad veřejnosti

13. 10. od 20:00 - Stavaři a archeologie - problematika archeologických nálezů, území a s archeologickými nálezy a stavebních úřadů na příkladech z běžné praxe - Mgr. Petr Brestovanský, Archa 13, o.p. s. , Severočeské muzeum v Liberci,

14.10. od 10:00 - Slavnostní zahájení 
10:15 - Slavnostní ocenění vítězů soutěže „Má vlast v srdci Evropy – Poznej ji a chraň“- prezentace oceněných projektů
Dr.Václav Liška, Památková komora ČR
11:15 - Tichý hrad Rotštejn - vyhodnocení pilotního projektu zpřístupnění hraní zříceniny sluchově postiženým, Hana Talli Hlubučková - kastelánka hradu Rotštejn 
Specifické ptřeby nevidomých pi poznávanání kulturního dědictví - Mgr.Lukáš Treml
13:00 - diskuse

oběd 

14:00 - Exkurze do Klenotnice a Městského muzea v Nové Pace - I.Mečířová, ředitelka
16:00 - Mezinárodní projekty Geoparku Český ráj - Jan Čermák, ředitel 
16:30 - Motanice za záchranu kostela svaté Kateřiny - Michaela Krpálková, Motanicce, z.s., Havlíčkův Brod
17:00 - Technické muzeum v Liberci vstříc zdravotně znevýhodněným - příklad dobré praxe - Ing. Jiří Němeček,CSc.
diskuse
Ne - vidět - praktické cvičení s nevidomým lektorem 

18:30 Večeře,neformální společenský večer 

Exkurze 15.10. vede do Muzea přírody Český ráj na Prachově, - Mgr.Petr Lazurko, oblečení do terénu nezbytné, začátek v 10:00
Jednotlivé přednášky jsou přístupné zájemcům z řad veřejnosti, vstup 50Kč.

Konferenční poplatek činí 350Kč, zahrnuje pronájem sálu, materiály, drobné občerstvení 
Ubytování a stravování si hradí účastníci sami.

program_konference_171013.jpg