XIII. mezinárodní konfrence památková péče v občanské společnosti Trosky 2016

Více

Upraveno webmaster Čtvrtek října 6, 2016

XIII. mezinárodní konference Památková péče v občanské společnost Trosky 2016 proběhne pod záštitou Statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro cestovní ruch, památkovou péči a kulturu Hany Maierové ve dnech 21.-23.10.2016 v hotelu Paradise (Cleopatra) na Havlíčkově náměstí v Turnově.

Program: Pátek 21. 10. 2016

 • 18:00 setkání u Památníku bitvy u Turnova na Hruštici, u kostela svatého Matěje položení květin, připomínky událostí roku 1866 za přítomnosti členů Kadetní setniny jičínského pěšího pluku č. 74.

19:30 večeře

 • Restaurace Divizna: 20:00 slavností ocenění vítězných prací z mezinárodní výtvarné soutěže Vezmi žlutou barvičku ....
 • 20:45
 • Výchova mladé generace ke kulturnímu dědictví - Marcela Šanderová, Muzeum přírody Český ráj na Prachově
 • Pozůstatky války 1866 – co nám po válce zůstalo a co zůstane po nás? Mgr. Petr Lazurko, Komitét pro udržování památek z 1866,
  Přednáška seznamující s důvody a vznikem památek, jejich ochrany od roku 1866 až do současnosti.


Sobota 22.10.2016 
8:30 Pracovní snídaně 
9:00 Prezentace 
10:00 Slavnostní zahájení  

I.přednáškový blok – Památky pro každého 
•             Na hrady a zámky - zpřístupnění kulturního dědictví zdravotně znevýhodněným                            pomocí unikátního mezigeneračního projektu - Ing. Jan Kořínek, Finanční gramotnost                   o.p.s.

               Každý má šanci - problematika zaměstnávání zdravotně znevýhodněných - Ing. Jan                    Kořínek - ředitel, Finanční gramotnost, o. p. s.

 • Cena Adolfa Heyduka pro památku nejvíce přátelskou zdravotně znevýhodněným - II.ročník - H.T.Hlubučková, projekt Hugo na cestách

II.přednáškový blok  - Neziskové organizace při záchraně sakrálních památek 

 • Boží Muka nedáme - záchrana sakrálních památek ve spolupráci spolku a obce - příklad dobré praxe, Miroslav Hlubuček, Ochrana Klokočských skal, z.s.
 • Diskuse

12:30 oběd

III. přednáškový blok –Vystoupení přátel ze zahraničí 

 • 13:30  Hraď Čabraď - výzkumy v roce 2016 - Albert Loydl, združenie Rondel
 • Pamiatka je opravená a čo dalej?  Mgr. Mária Loydlová, združenie Rondel

IV. přednáškový blok - proměny Prahy v průběhu staletí 

 • 14:30 Sanace židovského města a co dál - zamyšlení nad stavebním vývojem židovského města v Praze, PhDr. Ondřej Bastl, archiv hlavního města Prahy
 • Výstavba Nového města pražského L.P. 1368 - Ing. Ivana Dvořáková - stavební fakulta ČVUT Praha
  • Diskuse
 • V.přednáškový blok – Z Českého ráje 
 • 16:30 Projekt Dokumentace skalních rytin v Českém ráji etc.- výzkumy z let 2015/2016 - Petr Jenč, archeolog a speleoantropolog, vedoucí úseku záchranných výzkumů, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě,příspěvková organizace Libereckého kraje
 • cca: 17:30 Globální geopark UNESCO Český ráj - Jan Čermák, ředitel Českého ráje, globálního geoparku UNESCO? o.p.s.

           Sopky Českého ráje - přednáška o sopečné minulosti Českého ráje - Mgr. Vladislav                   Rapprich Ph. D. vedoucí odboru Regionální geologie sedimentárních formací na České                 geologické službě
19:30 večeře

neformální společenský večer

Neděle 23.10.2016

8:30 pracovní snídaně

10:00 exkurze na zámek Svijany - prohlídka archeologické expozice Mgr. Petr Brestovanský

12:30 ukončení konference

Mediálním partnerem konference je portál PROPAMATKY.

http://www.propamatky.info/