XII.mezinároní konference konference Památková péče v občanské společnosti Trosky 2015

Více

Upraveno webmaster Pátek října 9, 2015

Ochrana Klokočských skal, z.s. ve spolupráci s Neziskovkami Libereckého kraje z,s. Vás srdečně zvou na XII.konferenci Památková péče v občanské společnosti Trosky 2015 ve dnech 23.-25.10.2015

Konference se koná pod záštitou Hany Maierové Statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro cestovní ruch, památkovou péči a kulturu 

Konference se koná v Turnově, na Havlíčkově náměstí v salonku hotelu Paradis (restaurace Divizna)

PROGRAM:

23.10.2015

19:00 – večeře pro účastníky konference
Zahájení : Pátek 23.10.2015 v 19:30 
•Ocenění malých výtvarníků -vítězů 10.ročníku soutěže Vezmi žlutou barvičku 
cca 20:30 – Slavnostní večer pro Jakuba Jana Rybu 
Prof. Václav Liška, prezident Památkové komory České republiky 
• diskuse

Sobota 24.10.2015

8:30 - pracovní snídaně 
9:30 - prezentace
10:00 •ocenění dětí – autorů vítězných prací kategorie Mateřské školy


• II.přednáškový blok - Památky a zdravotně znevýhodnění 
•Český ráj bez bariér - „turistická nabídka pro osoby se sníženou pohyblivostí“ - Ing.Jíří Lukeš, Sdružení Český ráj 

•Cestovní ruch pohledem vozíčkáře - Jaroslava Boudná, Podkrkonošské společnosti přátel dětí  zdravotně postižených 
Cena Adolfa Heyduka pro památku nejvíce přátelskou ke zdravotně znevýhodněným – stručné shrnutí dosavadního průběhu projektu - H.T.Hlubučková , projekt Hugo na cestách

Obrazotvornost jako základ poznání v konceptu oživlé historie - obrazotvornost, abstraktní myšlení, vývoj paradigmatu v historickém kontextu, vnímání, přenos informací, vizuální kultura, specifické potřeby osob se sluchovým postižením, Neslyšící - jazyková a kulturní menšina - kulturní dědictví, bezbariérovost památek, zajímavé pilotní projekty a nabídka služeb Tichého světa - Mgr. Gariela Kocmichová - Tichý svět 

Další příspěvky v jednání

12:00 – oběd

13:30 - prohlídka Chrámu Narození Panny Marie v Turnově -ThDr. Václav Vlasák 
následuje prohlídka městského hřbitova , položení kytice na hrob historika J.V. Šimáka – Jitka Petrušková, Muzeum Českého ráje v Turnově

15:00 III.Přednáškový blok 
Jeskyně – tajemné klenoty Českého ráje. Nekrasové a krasové jevy středního Pojizeří. - Petr Jenč, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě,p.o- Libereckého kraje, historické oddělení, pracoviště archeologie a speleoantropologieJiří Bruthans, Ph.D. - Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
• Archeologické aktuality - výzkum na zámku Svijany a co dál? Mgr. Petr Brestovanský - Severočeské muzeum v Liberci 

Zámek Svijany, předběžná zpráva o doplnění stavebněhistorického průzkumu - Mgr. Ivan Peřina, Národní Památkový Ústav, územní odborné pracoviště v Liberci
• Hektický rok 2015 na hrade Čabraď
Krátke zhrnutie najdôležitejších udalostí a vykonaných prác za rok 2015 a zhodnotenie výsledkov archeologického výskumu 3. brány. -Albert Loydl, Mária Loydlová , OZ Rondel 
Když pára byla královnou - o spolkové činnosti Výtopny Zlíchov a její spolupráci se společností Zababa, s.r. o. při opravách nejen parních lokomotiv – Dr. Tomáš Honsa -Zababa.s.r.o

18:30 - večeře 
19:30 - neformální společenský večer - V.mistrovství světa ve stolním tanci

Neděle 25.10.2015 
8:30 - pracovní snídaně
10:30 - exkurse do sklárny Haidl ve Svojkově
cca 13:00 ukončení konference

Konferenční poplatek činí 350Kč

Přednášky navštívit i jednotlivě, vstupné 50Kč/1 osoba
pozvánka 

pozvánka foto.jpg