Propozice XI.ročníku mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku

Více

Upraveno webmaster Čtvrtek ledna 14, 2016

Ochrana  Klokočských skal, z.s, Hugo na cestách ve spolupráci s Památkovou komorou České republiky a Neziskovkami Libereckého kraje z.s   vyhlašují

XI.ročník mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku, maluj třeba věžičku…

na téma č.1: Karel IV. a jeho svět

na téma č 2: Ozvěny války roku 1866

Výtvarná část: je určena nadaným výtvarníkům od mateřských škol po maturanty.

Kategorie:

1)- Školkáčci - děti do 6 let

2)- Minižáci - První stupeň ZŠ

3)- Žáci - Druhý stupeň ZŠ a nižší třídy víceletých gymnázií

4)- Dorost – od 15. do 19.let

Výtvarné techniky:  Malba, kresba, perokresba, koláž, suchá jehla apod. Maximální velkost výtvarných děl A3.

Hotová díla je nutno označit na zadní straně: číslem tématu, jménem a příjmením autora, adresou trvalého bydliště či školy, důležité je napsat i věk autora či autorky dílka.

Práce je možno odevzdat přímo na hradě Rotštejn v Klokočských skalách nebo zaslat poštou do 30.9.2016 na adresu:

OKS z.s,

Zelená cesta 1704 511 01 TURNOV
 

Literární část: je určena pro 

žáky  5-9.tříd + žáci nižší třídy víceletých gymnázií

dorost – od 15. do 19. let

Literární útvar: próza: fejeton, povídka, vypravování, líčení , poezie.

 Maximální rozsah práce: 5 stran (psáno na PC nebo strojopisu) formátu A4

Hotové práce s uvedením čísla tématu , jména, příjmení, věku autora a adresy školy, spolku a pod. či trvalého bydliště zašlete do 30.9.2016 na adresu: OKS z.s, Zelená cesta 1704 511 01 TURNOV

Nejlepší práce budou vyhodnoceny v rámci XIII.mezinárodní konference Památková péče v občanské společnosti Trosky 2016 která ve dnech 21.-23.10.2016 v Libereckém kraji