XII.ročník soutěže Vezmi žlutou barvičku

Více

Upraveno webmaster Úterý ledna 17, 2017

Mezinárodní vzdělávací projekt Hugo na cestách ve spolupráci s Českým rájem-globálním geoparkem UNESCO, Ochranou Klokočských, z.s. a Památkovou komorou České republiky, vyhlašují XII.ročník mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku, maluj třeba věžičku… na téma Děti a památky UNESCO v mé zemi.

  1. Kulturní památky
  2. Duchovní památky – nehmotné dědictví
  3. Český ráj – globální geopark UNESCO

Výtvarná část:

Kategorie:

 1)- Školkáčci - děti do 6 let

 2)- Minižáci - První stupeň ZŠ

 3)- Žáci Druhý stupeň ZŠ a nižší třídy víceletých gymnázií

 4)- Dorost – od 15. do 19.let

 Výtvarné techniky: Malba, kresba, perokresba, koláž, suchá jehla apod.

Maximální velkost výtvarných děl A3. Hotová díla je nutno označit na zadní straně:  tématem, jménem a příjmením autora, adresou trvalého bydliště či školy, důležité je napsat i věk autora či autorky dílka.

Práce je možno odevzdat přímo na hradě Rotštejn v Klokočských skalách nebo zaslat poštou

do 30.9.2017 na adresu: OKS z. s, Zelená cesta 1704, TURNOV 511 01

Literární část:  

Kategorie:

  • Žáci 5 – 9. tříd + žáci nižší třídy víceletých gymnázií
  • dorost – od 15. do 19. let

 

Literární útvar: próza: fejeton, povídka, vypravování, líčení, poezie. Maximální rozsah práce: 5 stran (psáno na PC nebo strojopisu) formátu A4.

Hotové práce s uvedením čísla tématu, jména, příjmení, věku autora a adresy školy, spolku a pod. či trvalého bydliště zašlete do 30. 9. 2017 na adresu: OKS z. s., Zelená cesta 1704, TURNOV  511 01. Nejlepší práce budou vyhodnoceny v rámci XIII. mezinárodní konference Památková péče v občanské společnosti Trosky 2017 která ve dnech 13. - 15. 10.2017 v Libereckém kraji.

Hana Talli Hlubučková        koordinátor konference
 

soutěž.png