XV. konference Památková péče v občanské společnosti TROSKY 2018

Více

Upraveno webmaster Středa října 10, 2018

Vážení přátelé kulturního dědictví, 

zveme Vás  na 15.konferenci Památková péče v občanské společnosti Trosky 2018.

11. Sejdou na pravidelné  konferenci Památkové péče v občanské společnosti Trosky 2018  k jednání zástupci neziskových organizací, veřejnosti, vysokých škol, státní právy a samosprávy. Konference se koná pod záštitou radní Libereckého kraje pro památkovu péči , cestovní ruch a kulturu Květy Vinklátové. Paní radní bude také patřit úvodní slovo jednání.

Tématy letošního setkání  milovníků kulturního a  přírodního dědictví je jsou: archeologie- nejnovější poznatky a objevy v praxi. S novými objevy v Jablonném v Podještí seznámí účastníky Dr.Petr Brestovanský ze Severočeského muzea v Liberci a Dr..Jan Prostředník z muzea Českého ráje v Turnově se bude věnovat  objevům ve skalních městech,  dále porovnání českého a slovenského přístupu k ochraně torzální architektury  na praktických příkladech z hradů Hrušov a Čabraď.   Protože  žádná z památek nevisí  ve zduchoprázdnu a je součástí kulturní krajiny a jsou postaveny z nerostného bohatství  zamyslí se Dr.Ziegler i nad přístupen současné společnosti ke geologii a její výuce.

Zpřístupnění kulturních a archeologických lokalit zdravotně znevýhodněným . Na příkladu pilotního projektu Tiché stezky Klokočkými skalmi stezky nevídané naučit se správným postupům při doprovázení nevidomých a slabozrakých .

Jako dárek pro účastníky konference a připomenutí100 výročí založení republiky  je pak připravena přednáška Mgr.Vlčka ze Správy pražského hradu na témaNové objevy v depozitářích Pražského hradua poutavé nahlédnutí do restaurátorké dílny v podání BcA. Caranové z muzea v Roztokách u Prahy.

Exkurze povedou po městské památkové rezervaci v Turnově,  v plánu je také návštěva kostela svatého Mikuláše s výkladem.  V neděli navštíví účastníci konfrence Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.

Konferenci finačně podpořil Libebercký kraj.

....................................................................

Celý aktuální program konference :

.............................................................................................................

Program

9.11. 

od 16:00 - ubytování účastníků, prezentace, 

18.00 -19.30 večeře v hotelové restauraci 
 

20:00 salonek hotelu Korunní princ : Slavnostní zahájení : 

H. T. Hlubučková, 

Květa Vinklátová radní Libereckého kraje pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch 

vyhodnocení 13. ročníku mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku ...

Archeologické objevy v Jablonném v Podještědí a další noviny -Mgr. Petr Brestovanský, Severočeské muzeum Liberec

diskuse 
 

Sobota 10.11. 9:30 prezentace

10:00. Archeológia na hradě Hrušov - Mgr. Stanislava Blahová, o.z.Leustach, Nitranský kraj


Nové objevy v depozitářích Pražského hradu - Mgr.Jan Vlček, Správa pražského hradu 

Hrací karty ve Vladislavském sále - BcA. Michaela Caranová, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy 

Unikátní objev gotického kostela v areálu parku v Jilemnici PhDr. Jan Prostředník, PhD., Muzeum Českého ráje v Turnově .

Diskuse

12:.30 - oběd

Individuální prohlídky Městské památkové rezervace v Turnově,

možnost návštěvy expozic Muzea Českého ráje v Turnově 

15.00 - prohlídka kostela svatého Mikuláše v Turnově s komentářem

15.30 - Přestávka na kávu a zákusek 

16.00 Ocenění nadaných výtvarníků 

16:15 - Opomíjené formy výuky geologie na ZŠ A SŠ - Doc. RNDr. Václav Ziegler, CSc.

17 00- Tichá stezka Klokočskými skalami, stezka nevídaná - vyhodnocení pilotního projektu zpřístupnění velké naučné stezky v přírodní rezervaci Klokočské skály nevidomým a sluchově postižený návštěvníkům - Miroslav Hlubuček, Ochrana Klokočských skal, z.s.

17:15 Památky pro každého - příklady z dobré praxe zpřístupnění kulturních památek nevidomým -Mgr.Lukáš Treml, DiS.

Ne vidět - praktické ukázky a cvičení s nevidomým lektorem- Mgr.Lukáš Treml 

Diskuse 

19:00 večeře, neformální společenský večer, ochutnávka turnovského piva ...
 

Neděle 11.11.

8:30 Pracovní snídaně

v 10-.00 v Jablonci nad Nisou - Muzeum skla a bižuterie - komentovaná prohlídka , výstavy . více informací o muzeu naleznete zde:http://www.msb-jablonec.cz/program/vystavy


mediálním partnerem konference je portál Propamátky.


Ubytování, stravování a vstupné do muzeí si hradí účastníci sami.

Konferenční poplatek na celou akci činí 300Kč 

Přednášky je možno navštívit jednotlivě .

přihlášky je možno zaslat emailem na: hrad.rotstejn@seznam.cz
 

Jednotlivé přednášky jsou přístupné veřejnosti.

Přilásit se  je možmo na hrad.rotstejn@seznam.cz

Medodiáním parnerem konference je portál PROPAMÁTKY.

Název
Název
Pozvánka na konferenci Stáhnout
Program konference Stáhnout