X.konference Památková péče v občanské společnosti TROSKY 2013

Více

Upraveno webmaster Sobota listopadu 2, 2013

X.Konference Památková péče v občanské společnosti TROSKY 2013
se koná v pensionu Hamštejn, obci Koberovy ve dnech 18.10.-20.10.2013


Konference se koná pod záštitou PhDr. Hany Maierové,
náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

pátek 18.10. 
16:00 – příjezd, ubytování , prezentace
19:30- večeře – tradiční kuře páteční :-)

20:00 I.přednáškový blok - Neformální vzdělávání v oboru Péče o kulturní dědictví  
Hugo na cestách – představení netradičního vzdělávacího projektu -H.T.Hlubučková, O.Rajcsányi
Vyhlášení výsledků VIII.ročníku mezinárodní výtvarné soutěže Vezmi žlutou barvičku.... Památky Velké Moravy očima dětí …. ocenění malých výtvarníků 
Výzkum ...a co dál? - úloha archeoskanzenů ve vzdělávání - příklady z dobré praxe -Mgr.Petr Brestovanský , Severočeské muzeum Liberec,
Diskuse

Sobota 19.10.
8:30 – pracovní snídaně
9:30 – prezentace
10:00 – II.přednáškový blok  
Co čas dal a vzal … malé ohlédnutí za 9 konferencemi Památková péče v občanské společnosti – H-T-Hlubučková 
Vystoupení PhDr. Hany Maierové, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu 
Diskuse

Oživení památkově chráněné dřevěnky a zahrádky v Jílovecké uliciv Semilech -Mgr.Jaroslava Chlumová , NNO Semínko země, Semily  

12:30 Oběd

13:45. - Máme hotovo – Alena Radoušová, Občanské sdružení za záchranu kapličky na Prackově – přednáška přímo v kapli na Prackově- prohlídka obnovené kaple po návratu do pensionu občerstvení káva – dobrůtky:-)

cca od 15:15 III.přednáškový blok
Dobrovolník verzus študent na praxi či pracovník na dohodu - Albert Loydl, združenie Rondel, Bánskobystický kraj  
Významná výročí v Prachovských skalách Mgr..Petr Lazurko, Muzeum přírody Český ráj, Prachov
Pozvánka na Kumburk – Tomáš Šimůnek , Sdružení pro Záchranu hradu Kumburku 
Písničky našeho kraje – Eva Vozková,Ladislav Šourek – nahlédnutí do lidové slovensnosti našich předků 

Stále v jednání:
Sociální vazby netopýrů na hrady a hradní zříceniny - Danile Horáček
Archeologie pro všední den,Mgr.Milam Kuchařík,Labrys.o.p.s.

cca :18:45 -večeře následuje neformální společenský večer v rámci kterého proběhne III.mistrovství světa ve Stolním tanci 

Neděle: 8:15 – pracovní snídaně
10:00 exkurse na hrad Kumburk, v případě deštivého počasí exkurse do Muzea v Lomnici nad Popelkou
12:30 Ukončení konference v některé z místních restaurací

Další informace:
Konferenční poplatek činí 350Kč 
délka příspěvku 20 minut +10 minut diskuse
K dispozici bude promítací plátno, data projektor, PC

Jednotlivé přednášky lze navštívit i individuálně. Platba u prezentace.