X. ročník mezinárodní soutěže Vezmi žlutu barvičku...

Více

Upraveno webmaster Úterý února 10, 2015

Ochrana Klokočských skal, z.s . a Hugo na cestách ve spolupráci s Památkovou komorou České republiky vyhlašují 
X. ročník mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku, maluji třeba věžičku na téma lékárny, apoteky a apotékáři v proměnách času aneb pocta Marii Kubátové

Výtvarná část:
je určena nadaným výtvarníkům od mateřských škol po maturanty.

Kategorie: 
1)-Školkáčci - děti do 6 let – téma pro školky - Čím se léčil pan král 
2)- Minižáci-První stupeň ZŠ
3)- Žáci -Druhý stupeň ZŠ a nižší třídy víceletých gymnázií 4)-Dorost –od 15. do 19.let

Výtvarné techniky:
Malba, kresba, perokresba, koláž,suchá jehla apod.
Maximální velkost výtvarných děl A3 
Hotová díla je nutno označit na zadní straně: -jménem a příjmením autora, adresou trvalého bydliště či školy důležité je napsat i věk autora či autorky dílka

Práce je možno odevzdat přímo na hradě Rotštejn v Klokočských skalách nebo zaslat poštou na adresu: 
OKS z. s,
Zelená cesta 1704
511 01 TURNOV


Literární část:
je určena pro žáky 5-9.tříd + žáci nižší třídy víceletých gymnázií
4)-Dorost –od 15. do 19.let

Literární útvar :
próza: fejeton,povídka,vypravování, líčení poezie
Maximální rozsah práce : 5 stran (psáno na PC nebo strojopisu) formátu A4,

Hotové práce s uvedením jména, příjmení, věku autora a adresy školy,spolku a pod. či trvalého bydliště zašlete do 30.9.2015 na adresu :
OKS z. s,
Zelená cesta 1704
511 01 TURNOV


Soutěž bude ukončena 30.9..2015 a nejlepší práce budou vyhodnoceny v rámci XII. mezinárodní konference Památková péče v občanské společnosti TROSKY 2015
ve dnech 23.- 25.10. 2015


Mediálním partnerem soutěže je internetový portál PROPAMÁTKY