XI. konference Památková péče v občanské společnosti Trosky 2014

Více

Upraveno webmaster Neděle března 2, 2014

Ochrana Klokočských skal, z. s, ve spolupráci s Neziskovkami Libereckého kraje, z. s, Vás srdečně zvou na XI.Konferenci Památková péče v občanské společnosti TROSKY 2014
24.10.-26.10.2014
Konference se koná pod záštitou  
Hany Maierové 
náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro cestovní ruch, památkovou péči a kulturu


Konference probíhá v penzionu Hamštejn, místní část obce Koberovy v Českém Ráji

Program konference

pátek 24.10.
16:00 – příjezd, ubytování , prezentace

19:30- večeře – tradiční kuře páteční :-) 

20:00 - Vyhodnocení IX.ročníku mezinárodní výtvarné soutěže Vezmi žlutou barvičku ...aneb Jiří z Poděbrad a jeho doba 

I. přednáškový blok 
Jiří z Poděbrad a Johana z Rožmitálu - prof.h.c.Dr.ing.Václav Liška,Dr.h.c - Svatobor Praha, Památková komora České republiky 

Diskuse

Sobota 25.10.
8:30 – pracovní snídaně - Hrad Kynžvart - zanikající poklad Západních Čech - krátké zamyšlení nad osudem jednoho z nejstarších pohraničních hradů Království Českého - H.T. Hlubučková, Památková komora České republiky. 

9:30 – prezentace
10:00 – II.přednáškový blok 
Slavnostní zahájení - Slavnostní zahájení - ocenění autorů nejlepších prací kategorie ,,školkáčci" v IX.ročníku mezinárodní výtvarné soutěže Vezmi žlutou barvičku ...

- vystoupení Pavly Haidlové - předsedkyně Neziskovek Libereckého kraje 
- vystoupení PhDr. Hany Maierové, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro cestovní ruch, památkovou péči a kulturu, 

Památky bez bariér - Květná zahrada v Kroměříži - programy pro mentálně postižené všeho věku - Mgr. Petr Hudec - Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště v Kroměříži

Archivnictví - hraní se špinavými papíry? - pokus o populární přiblížení archivnictví a jeho praktického využití pro genealogii a záchranu památek - PhDr.Ondřej Bastl Ph.c - Archiv hlavního města Prahy 

12:30 Oběd

13:30 : Obnova drobných sakrálních památek v obci Klokočí a Oprava kaple svatého Jana Nepomuckého na Dubecku v obci Mírová pod Kozákovem - H.T. Hlubučková - v případě pěkného počasí přednáška v terénu přímo u památek.

15:15 -III.přednáškový blok Hodnota dobrovolnické práce při ochraně kulturního dědictví - Bc.Milan Novotný, Ochrana Klokočských skal z. s,

Hrad, ktorý má gule. - Súhrn záchranných prác, ktoré sa vykonali dobrovolníci na hrade Čabraď v roku 2014, ako aj stručné predstavenie výsledkov archeologického výskumu na hrade - Mária Loydlová sdruženie Rondel- Železná Breznice u Zvolena

Zamyslenie sa nad fenoménom zamurovávania kamenných gulí do stien hradov - Albert Loydl, sdruženie Rondel- Železná Breznice u Zvolena

Diskuse

16:00 přestávka na kávu a zákusek

16:10 Objev nové historické pece v oblasti Bozkova - dokumentární film - amatérský etnograf Ladislav Šourek

16:30 Renovace parní lokomotivy CONRAD VORLAUF - Prezentace s krátkým úvodem o prvních lokomotivách Rakouské severozápadní dráhy na který naváže historie parní lokomotivy VIIa 340 Conrad Vorlauf z roku 1873. Hlavní část tvoří informace o renovaci této lokomotivy. - Pavel Černý - Železniční muzeum Jaroměř 

diskuse

17:00 Výzkumný projekt Dokumentace skalních rytin, nápisů a dalších prvků historické krajiny CHKO Český ráj - Příspěvek shrnuje výsledky 14 sezón dlouhodobého vědecko-výzkumného projektu Pracoviště archeologie a speleoantropologie Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě,p. o. Libereckého kraje a AOPK ČR – Správy CHKO Český ráj, realizovaného v kooperaci s Geoparkem Český ráj o.p.s. a dalšími odbornými partnery na území chráněné krajinné oblasti Český ráj - Petr Jenč, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, p. o. Libereckého kraje Historické odd. – Pracoviště archeologie a speleoantropologie 

Diskuse

17:45 Zámek Vimperk - perla Šumavy - shrnutí výzkumů, objevů a pokračování revitalizace památkově chráněného objektu - Jaroslava Kubátová, Diana s .r. o.

Šumava - smíšená památka UNESCO ? - zamyšlení nad Šumavou jako historicky osídlený územím, bezlesí, šumavské kanály - minulost, současnost a budoucnost - MVDr.Bohumil Kubát - Diana s. r. o.

Diskuse

cca :19:00 - večeře následuje neformální společenský večer v rámci kterého proběhne IV.mistrovství světa ve Stolním tanci 

Neděle 26.10.2014 :
8:15 – pracovní snídaně

10:00 - exkurse do města Semil - návštěva sklářské dílny paní Lenky Vanclové -o. s. Zrnko naděje, 
návštěva pilníkařské dílny v červené roubence - v jednání
Městské muzeum a galerie -Mgr. Tereza Nemeth - Mgr. Roman Hedvičák 

13:00 Ukončení konference v některé z místních restaurací

Další informace:

Konferenční poplatek činí 350Kč 

Jednotlivé přednášky lze navštívit i individuálně. Platba u prezentace.