Příspěvky do sborníku z konferencí Památková péče v občanské společnosti Trosky 2020

Více

Upraveno Hana Talli Hlubučková Pondělí ledna 20, 2020

Vážení přátelé, upozorňujeme , že uzavírka příspěvků do sborníku z konference Památková péče v občanské společnosti Trosky 2020 je 30.8.2020 v 18:00. Prosím posílejte texty příspěvků v prostém textovém editoru, písmo Times New Roman, velikost 12, bez zarovnání a pod. Fotografie prosíme posílejte zvlášť. Bez zmenšování. Kontaktní adresa pro zasílání příspěvků je hrad.rotstejn@seznam.cz Děkujeme.