PR Klokočské skály

Jeskyně Klokočských skal

Ve skalních stěnách Klokočských skal jsou patrné četné formy zvětrávání a odnosu hrubozrnných pískovců, a to hlavně vodou a větrem. Právě tyto procesy podmínily také vznik zhruba 300 jeskyní, a to zástupců všech základních typů: puklinových, rozsedlinových, suťových, jeskynních výklenků a jeskyní vrstevních.

Více

Upraveno webmaster Úterý března 19, 2019

Pro návštěvníky

Přírodní rezervace Klokočské skály je pro návštěvníky zpřístupněna žlutě a červeně značenou turistickou trasou. Prosíme ctěné návštěvnictvo,aby se, s ohledem na  nezbytnou ochranu lesa drželo značených turistických stezek,případně trasyy stezek naučných.

Více

Upraveno webmaster Úterý března 19, 2019