Návštěvní řád hradu Rotštejn

Upraveno webmaster Středa srpna 29, 2018

Vážení návštěvníci, 
pro vaši bezpečnost a klidný zážitek Vás i ostatních  dodržujte prosím návštěvní řád památky.
HRAD ROTŠTEJN -  NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD KULTURNÍ PAMÁTKY
Celý areál hradu Rotštejn, včetně věže, tesaných místností pod palácem a věží a pozemek jsou kulturní památkou ve smyslu zákona 20/1987 Sb. O státní památkové péči

Zakázáno je:

 • rozdělávat oheň mimo hlavní ohniště na nádvoří 
 • nocovat či bivakovat v areálu kulturní památky. Hradní areál není veřejným tábořištěm 
 • poškozovat jakkoliv kulturní památku a narušovat archeologické situace v areálu památky 
 • vstupovat do uzavřených a ohrazených či oplocených částí památky
 • pořádat v celém areálu památky hry, hromadné a společenské akce bez souhlasu majitelů památky nebo jejich zmocněnců
 • nechat psy a ostatní domácí mazlíčky volně pobíhat 
 • jezdit zde na kolech, koloběžkách a jiných přibližovadlech
 • jezdit areálem památky  či po  hlavní přístupové cestě (žlutá a modrá z osady Rotštejn) na koních
 • POZOR: Žlutá stezka prochází nádvoří kulturní památky.  Tento zákaz se vztahuje i na ni. Kolo apod.  je možno pouze vést.
 • volně odhazovat odpadky mimo záchytné pytle. I na hradě třídíme odpad – hradní kompost je vedle kadibudky, pytle na nádvoří 

……………………………………………………………………………………………………….

 • Pro akutní případy je k dispozici obyčejná hradní kadibudka. Klasické WC je v době otevření památky k dispozici v budově občerstvení cca 50m po žluté turistické značce ku vsi .
 • Torzo paláce je přístupné pouze za sucha, v řádné otevírací době památky a po zaplacení vstupného.
 • Při návštěvě paláce NEVSTUPUJTE mimo dřevěné podlahy a schodiště .
 • Respektujte prosím pokyny průvodců.