Návštěvnost památky 2018

Upraveno webmaster Neděle února 10, 2019

Zařazení hradu Rotštejn do statistik Ministerstva kultury ČR si vyžádalo změnu ve sčítání návštěvníků. Stále platí, že návštěvníky sčítáme ručně za pomoci vydaných vstupenek.

Rok 2018 - sezóna byla zahájena 14.4. a ukončena dne 6.10.2018  z důvodu tesařských prací.

Hrad Rotštejn navštívilo v sezóně 2018 celkem 12 021 návštevníků.

děti  od 6. - 12.let/senioři .......... 3 481
ZTP/P nebo ZTPP ........... 1 520
dospělí ........................... 7 020

V této statiscice nejsou zahrnuty organizované skupiny a školy objednané na speciální progamy envirometální a ekologické výchovy pořádané spolkem.