- archiv

Stanovy

Zde naleznete stanovy stanovy

Více

Upraveno webmaster Středa ledna 31, 2029

XV. ročník mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku, maluj třeba věžičku…

Mezinárodní vzdělávací projekt Hugo na cestách ve spolupráci s Českým rájem-globálním geoparkem UNESCO ,Ochranou Klokočských, z.s. a

Občianské združenie Apponiana , Památková komora České republiky, vyhlašují

XIV..ročník mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku, maluj třeba věžičku… na téma : Kdo postavil náš hrad? Kdo postavil můj dům aneb stavební řemesla našich předků.

Více

Upraveno Hana Talli Hlubučková Středa ledna 22, 2020

Příspěvky do sborníku z konferencí Památková péče v občanské společnosti Trosky 2020

Vážení přátelé, upozorňujeme , že uzavírka příspěvků do sborníku z konference Památková péče v občanské společnosti Trosky 2020 je 30.8.2020 v 18:00. Prosím posílejte texty příspěvků v prostém textovém editoru, písmo Times New Roman, velikost 12, bez zarovnání a pod. Fotografie prosíme posílejte zvlášť. Bez zmenšování. Kontaktní adresa pro zasílání příspěvků je hrad.rotstejn@seznam.cz Děkujeme.

Více

Upraveno Hana Talli Hlubučková Pondělí ledna 20, 2020

16. konference Památková péče v občanské společnosti Trosky 2019

Pravidelná konference zaměřená na péči o kulturní dědictví občanskou společností, proměnách krajiny  a na  specifické potřeby, nejen zdravotně, znevýhodněných při poznávání kulturního a přírodního dědictví. Konference se koná pod záštitou Květy Vinklátové, členky rady kraje pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Účast zájemců z řad  veřejnosti na jednotlivých přednáškách je vítána.

Více

Upraveno Hana Talli Hlubučková Pondělí září 30, 2019

Stromky nejsou k vyřezávání

Dovolujeme si upozornit, že mladé stromky (lípy, borovice, buky, duby, břízy  a jedličky atd. a keře ) v prostoru historického nádvoří hradu Rotštejn  jsou zasázeny pro to, že tam mají růst.Jejich vyřezávání  neznámým vandalem ničí letitou  práci dobrovolníků a především napomáhá erozi na násypných pískách po lomové činnosti v prostoru kulturní pamáky, což se projevuje poklesy terénu.

Prosíme, nechte stromky a keře  tam kde rostou a neničte je. Děkujeme.

Více

Upraveno webmaster Úterý září 10, 2019

Uzavření mostu na žluté značce nad hradem Rotštejn

Na základě rozhodnutí statika ze dne 7.6.2019 je mostek na žluté turistické značce  nad hradem Rotštejn do odvolání z důvodu havarijního stavu uzavřen!!!!! 

Z hradu do Klokočských skal  a z Klokočských ska na hrad a dále do Klokočí Vás dovede náhradní značení v délce cca 300metrů. 

Děkujeme za pochopení.

Více

Upraveno webmaster Pondělí září 2, 2019

14. ročník soutěže Vezmi žlutou barvičku...

Srdečně zveme  mladé výtvarníky a výtvarnice, nebo bnadějné spisovatele a  spisovatelky  ke 14. ročníku mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku ... na téma: koruny, hřivny, tolary a neb čím se dříve platívalo od roku 1989 zpátky v čase...uzávěrka soutěže je 30.9.2019.

Více

Upraveno webmaster Sobota června 22, 2019

Listina vítězů 13.ročníku mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku ...výtvarná část

Výsledková listina mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku …. 2018

Výtvarná část

Rukodělné výrobky:

Oceněné kolektivy kategorie : mladší žáci

Za nejstarší hračku : ZŠ Tesáre, Nitraský kraj za práci : „Figurky koní“

Za nápad: ZŠ v Mírové pod Kozákovem, 3.ročník za práce „Hračky s příběhem „

Za nejoriginálnější hračku: ZŠ Tesáre Nitranský kraj za práci „Chlapčenské zbraně“

Za nejhezčí prostorovou aplikaci : ZŠ Mírová pod Kozákovem 5.ročník za práci „ Hračky v kole“

Více

Upraveno webmaster Pátek prosince 14, 2018

XV. konference Památková péče v občanské společnosti TROSKY 2018

Vážení přátelé kulturního dědictví, 

zveme Vás  na 15.konferenci Památková péče v občanské společnosti Trosky 2018.

11. Sejdou na pravidelné  konferenci Památkové péče v občanské společnosti Trosky 2018  k jednání zástupci neziskových organizací, veřejnosti, vysokých škol, státní právy a samosprávy. Konference se koná pod záštitou radní Libereckého kraje pro památkovu péči , cestovní ruch a kulturu Květy Vinklátové. Paní radní bude také patřit úvodní slovo jednání.

Více

Upraveno webmaster Středa října 10, 2018

Má vlast v srdci Evropy - máme cenu

V  sedmého ročníku soutěže Má vlast v srdci Evropy - Poznej ji a chraň, kterou vyhlašuje Památková komora ČR spolu s Českou radou dětí a mládeže (ČRDM) a dalšími subjekty jsme  získali 1.cenu v  oblasti Péče o památku,  kategorii C -kolektivy za péči o hrad Rotštejn a okolí. Děkujeme všem přátelům, příznivcům i návštěvníkům hradu Rotštejn za podporu naší dlouholeté činnosti.

Více

Upraveno webmaster Středa srpna 29, 2018

Stezka nevídaná Klokočskými skalami, máme vybráno

Vážení přátelé a příznivci,

děkujeme všem, kteří přispěli na veřejnou sbírku Nadace ČSOB pomáhá regionům. Složili jste se na realizaci projektu částkou 14 800Kč, ČSOB přidá 40 000Kč. Celkem tedy na realizaci Tiché naučné stezky máme 54 800Kč.
V tuto chvíli probíhá aktualizace textů a obrazového materiálu(není hrazeno ze sbírky, následovat budou překlady do německého a anglického jazyka (není hrazeno z této sbírky), následovat bude návštěva překladatelů do českého znakového jazyka v terénu, překlad textů, výroba tabulí,instalace v terénu. Slavnostní otevření Tiché stezky proběhne v sobotu 9.6.2018.
Ještě jednou děkujeme.

Více

Upraveno webmaster Středa srpna 29, 2018

Slavnostní předání cen v Liberci

Srdečně Vás zveme na slavnostní předání cen vítězům 12.ročníku mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku ....části literární a části výtvarné, v kategorii starší žáci.

Více

Upraveno webmaster Pondělí února 5, 2018

XII.ročník soutěže Vezmi žlutou barvičku

Mezinárodní vzdělávací projekt Hugo na cestách ve spolupráci s Českým rájem-globálním geoparkem UNESCO, Ochranou Klokočských, z.s. a Památkovou komorou České republiky, vyhlašují XII.ročník mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku, maluj třeba věžičku… na téma Děti a památky UNESCO v mé zemi.

Více

Upraveno webmaster Úterý ledna 17, 2017

Sborník Via Lucis 4/2017

Prosíme všechny přednášející, aby své příspěvky do sborníku Via Lucis 4/2017 zaslali do 15.2.2017 na adresu: hrad.rotstejn@seznam.cz.

Formát: word +  fotogafie v JPg zvlášť.

Náležitosti:

Nadpis: česky/anglicky

abstarkt: max 8 řádků, opět - česky- angliky

vlastní text:max 6 stránek formátu A4. písmo velikost 12

Sborník má  ISSN 2336 -7458

H.T.Hlubučková, hlavní koordinátor konference

Více

Upraveno webmaster Čtvrtek ledna 5, 2017

O soutěži

Pod tímto názvem se skrývá mezinárodní výtvarná soutěž pro děti a studenty jejíž desátý ročník právě letos probíhá.

Více

Upraveno webmaster Pondělí září 14, 2015

X. ročník mezinárodní soutěže Vezmi žlutu barvičku...

Ochrana Klokočských skal, z.s . a Hugo na cestách ve spolupráci s Památkovou komorou České republiky vyhlašují 
X. ročník mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku, maluji třeba věžičku na téma lékárny, apoteky a apotékáři v proměnách času aneb pocta Marii Kubátové

Více

Upraveno webmaster Úterý února 10, 2015

XI. konference Památková péče v občanské společnosti Trosky 2014

Ochrana Klokočských skal, z. s, ve spolupráci s Neziskovkami Libereckého kraje, z. s, Vás srdečně zvou na XI.Konferenci Památková péče v občanské společnosti TROSKY 2014
24.10.-26.10.2014
Konference se koná pod záštitou  
Hany Maierové 
náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro cestovní ruch, památkovou péči a kulturu


Konference probíhá v penzionu Hamštejn, místní část obce Koberovy v Českém Ráji

Více

Upraveno webmaster Neděle března 2, 2014

Máme mistry světa

Koberovy – Hamštejn – v rámci X.konference Památková péče v občanské společnosti proběhlo v sobotu 19.10.2013 IV.neoficiální Mistrovství světa ve Stolním tanci.
Pod přísným okem odborné poroty ve složení Mgr.Tereza Blažková a Mgr.Milan Kuchařík tančili soutěžící country tanec, Cha chu ( čaču ), paso doble a závěrečnou a polku. Porotci hodnotili: taneční styl, choreografii, a celkové pojetí tanců.

Více

Upraveno webmaster Sobota listopadu 2, 2013

X.konference Památková péče v občanské společnosti TROSKY 2013

X.Konference Památková péče v občanské společnosti TROSKY 2013
se koná v pensionu Hamštejn, obci Koberovy ve dnech 18.10.-20.10.2013


Konference se koná pod záštitou PhDr. Hany Maierové,
náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Více

Upraveno webmaster Sobota listopadu 2, 2013