Konference - archiv

XVII. konference Památková péče v občanské společnosti Trosky 2020

Dobrý den, 

konference  památková péče v občanské společnosti se bude konat netradičně. Tedy s dálkovým přístupem. 

Konferenční přednášky budou budou dostupné od pátku 23.10. od 12:00 do neděle 25.10.2020 20:00. O přístup k materiálům si mohou zájemci napsat na adresu: hrad.rotstejn@seznam.cz, stejně jako o tištěný sborník příspěvků.

Konání konference podpořil finančně Liberecký kraj. Mediálním partnerem konference je portál PROPAMÁTKY.

Na programu jsou:

 - video návštěvy u slovenských kolegů z hradů Hrušov, Oponice a Čabraď, ohlédnutí za dvaceti lety práce združenia Rondel.

V dalším bloku se zastavíme  u málo známé osobnosti cestovatele Čeňka Paclta.

V rámci péče o sakrální památky nahlédneme do kostela Povýšení svatého kříže v Kosmonosech a podíváme se na dosavadní práci  Spolku přátel povýšení  kostela svatého kříže  a navštívíme opět formou video ukázek  Sdružení na záchranu Kapličky na Prackově,  podíváme se na jejich práci a navštívíme kulturní akce, které se na Prackově konají.

Třetí přednáškový blok pak přinese video prohlídku Domu přírody v Dolánkách, zamyšlení nad využitím Tiché stezky Klokočskými skalami, stezky nevídané pro potřeby volnočasových aktivit a připomínku 20 výročí zasazení stromu milénia - odnože hrušně plané z Hruštice  do Karlachových sadů na Vyšehradě.

Pro přihlášené je připraven také bonus:)

Více

Upraveno Hana Talli Hlubučková Úterý října 20, 2020

Příspěvky do sborníku z konferencí Památková péče v občanské společnosti Trosky 2020

Vážení přátelé, upozorňujeme , že uzavírka příspěvků do sborníku z konference Památková péče v občanské společnosti Trosky 2020 je 30.8.2020 v 18:00. Prosím posílejte texty příspěvků v prostém textovém editoru, písmo Times New Roman, velikost 12, bez zarovnání a pod. Fotografie prosíme posílejte zvlášť. Bez zmenšování. Kontaktní adresa pro zasílání příspěvků je hrad.rotstejn@seznam.cz Děkujeme.

Více

Upraveno Hana Talli Hlubučková Pondělí ledna 20, 2020

16. konference Památková péče v občanské společnosti Trosky 2019

Pravidelná konference zaměřená na péči o kulturní dědictví občanskou společností, proměnách krajiny  a na  specifické potřeby, nejen zdravotně, znevýhodněných při poznávání kulturního a přírodního dědictví. Konference se koná pod záštitou Květy Vinklátové, členky rady kraje pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Účast zájemců z řad  veřejnosti na jednotlivých přednáškách je vítána.

Více

Upraveno Hana Talli Hlubučková Pondělí září 30, 2019

XV. konference Památková péče v občanské společnosti TROSKY 2018

Vážení přátelé kulturního dědictví, 

zveme Vás  na 15.konferenci Památková péče v občanské společnosti Trosky 2018.

11. Sejdou na pravidelné  konferenci Památkové péče v občanské společnosti Trosky 2018  k jednání zástupci neziskových organizací, veřejnosti, vysokých škol, státní právy a samosprávy. Konference se koná pod záštitou radní Libereckého kraje pro památkovu péči , cestovní ruch a kulturu Květy Vinklátové. Paní radní bude také patřit úvodní slovo jednání.

Více

Upraveno webmaster Středa října 10, 2018

Sborník Via Lucis 4/2017

Prosíme všechny přednášející, aby své příspěvky do sborníku Via Lucis 4/2017 zaslali do 15.2.2017 na adresu: hrad.rotstejn@seznam.cz.

Formát: word +  fotogafie v JPg zvlášť.

Náležitosti:

Nadpis: česky/anglicky

abstarkt: max 8 řádků, opět - česky- angliky

vlastní text:max 6 stránek formátu A4. písmo velikost 12

Sborník má  ISSN 2336 -7458

H.T.Hlubučková, hlavní koordinátor konference

Více

Upraveno webmaster Čtvrtek ledna 5, 2017

XI. konference Památková péče v občanské společnosti Trosky 2014

Ochrana Klokočských skal, z. s, ve spolupráci s Neziskovkami Libereckého kraje, z. s, Vás srdečně zvou na XI.Konferenci Památková péče v občanské společnosti TROSKY 2014
24.10.-26.10.2014
Konference se koná pod záštitou  
Hany Maierové 
náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro cestovní ruch, památkovou péči a kulturu


Konference probíhá v penzionu Hamštejn, místní část obce Koberovy v Českém Ráji

Více

Upraveno webmaster Neděle března 2, 2014

Máme mistry světa

Koberovy – Hamštejn – v rámci X.konference Památková péče v občanské společnosti proběhlo v sobotu 19.10.2013 IV.neoficiální Mistrovství světa ve Stolním tanci.
Pod přísným okem odborné poroty ve složení Mgr.Tereza Blažková a Mgr.Milan Kuchařík tančili soutěžící country tanec, Cha chu ( čaču ), paso doble a závěrečnou a polku. Porotci hodnotili: taneční styl, choreografii, a celkové pojetí tanců.

Více

Upraveno webmaster Sobota listopadu 2, 2013

X.konference Památková péče v občanské společnosti TROSKY 2013

X.Konference Památková péče v občanské společnosti TROSKY 2013
se koná v pensionu Hamštejn, obci Koberovy ve dnech 18.10.-20.10.2013


Konference se koná pod záštitou PhDr. Hany Maierové,
náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Více

Upraveno webmaster Sobota listopadu 2, 2013