Organizování akcí v areálu kulturní památky - hrad Rotštejn

Upraveno Hana Talli Hlubučková Úterý května 31, 2022

Vážení pedagogičtí pracovníci, vážení organizátoři zájezdů, táborů a podobných akcí. Pokud plánujete jakoukoliv akci v areálu kulturní památky hradu Rotštejn (ppč 485.486, k.ú  Bělá u Turnova)je nezbytné takovouto akci nejméně týden dopředu ohlásit správě hradu. Platí to i  v případě, že neplánujete prohlídku torza paláce a  pozůstatků vesnického osídlení, ale "jenom" hru na nádvoří, nebo v protoru pod obytnou hradní věží. (Třeba i mimo běžnou otevírací dobu.) Je to nezbytné, aby nekolidovaly vzájemně programy či akce, připravené   pro objednané školy, či skupiny,  s vašimi aktivitami. Nádvoří, i  přilehlé hradní pozemky mají pouze určitou kapacitu a je pořeba tyto aktivity koordinovat. Děkujeme za pochopení.